ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю, продаж та доставку товарів

Даний договір між ФОП Мальцева, далі «Продавцем» і користувачем послуг інтернет сайту, в подальшому - «Клієнт», є договором замовлення, покупки і доставки товару і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товару через сайт www.anotherfood.com.ua. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товару (далі - Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • 1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів дистанційно («Договір») на умовах, що містяться в даній Оферті, включаючи всі Пропозиції.
 • 1.2. Замовлення - Рішення замовника про замовлення товару і його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на покупку і доставку товару.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Наступна інформація є офіційна пропозиція (Оферта) інтернет-магазину www.anotherfood.com.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупцю) для укладення договору купівлі-продажу товару. Вказаний договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців.
 • 2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, повне і безумовне прийняття умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на умовах, запропонованих нижче, є факт реєстрації та підтвердження замовлення.
 • 2.3. Оформлюючи Замовлення, Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття умов цієї пропозиції (Оферти).
 • 2.4. Укладаючи Договір (тобто приймаючи умови цієї пропозиції (Оферти) шляхом замовлення), Покупець підтверджує наступне:
 • а) Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);
 • а) Покупець повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);
 • б) Він дозволяє збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, зазначених нижче в Попередженні про збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних дійсний на час дії Договору, а також протягом необмеженого періоду після закінчення терміну дії Договору. Крім того, шляхом укладення Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості дотримання умов цього Договору, можливості взаємних розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право ділитися і передавати свої персональні дані третім особам без будь-якого додаткового повідомлення Замовнику, без зміни, при цтому, мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

 • 3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
 • 3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну будь-якого Товару.
 • 3.3. У разі зміни ціни замовленого товару Продавець зобов'язується повідомити Покупця про зміну ціни Товару.
 • 3.4. Покупець має право підтвердити або скасувати Замовлення на купівлю, якщо ціну змінив Продавець після оформленого Замовлення.
 • 3.5. Продавець не має права змінювати ціну оплаченого Покупцем Товару.
 • 3.6. Продавець вказує вартість доставки товару на сайті інтернет-магазину або інформує Покупця при замовленні через Оператора (менеджера).
 • 3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту отримання продавцем грошових коштів.
 • 3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар проводяться способами, зазначеними на сайті інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора (менеджера) за телефонами: +38 098 432 00 55, +38 050 432 00 55, або через сайт інтернет-магазину www.anotherfood.com.ua
 • 4.2. При реєстрації на сайті інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
 • 4.2.1. Прізвище Ім’я По батькові Покупця, або вказаної їм особи (отримувача).
 • 4.2.2. адресу доставки Товару (при доставці на адресу Покупця);
 • 4.2.3. адресу електронної пошти;
 • 4.2.4. контактний телефон.
 • 4.3. Найменування, номер, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику покупця на сайті Інтернет-магазину.
 • 4.4. Якщо Продавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів інтернет-магазині.
 • 4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (менеджера) (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в розділі 4.2 цієї Оферти.
 • 4.6. Прийняття покупцем умов цієї Оці здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті інтернет-магазину або при замовленні через Оператора (менеджера). Після оформлення Замовлення дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.
 • 4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при замовленні.
 • 4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

 • 5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Оплата та доставка» Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором (менеджером) інтернет-магазину в момент оформлення покупки.
 • 5.2. Самовивіз товару:
 • 5.2.1. Після подачі заявки покупець може здійснити розрахунок і отримати свій товар за адресою, що вказана на сайті в розділі «КОНТАКТИ» з 10:00 до 18:00 по буднях.
 • 5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання товару шляхом і підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (та/або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.
 • 5.3. Доставка товару здійснюється самостійно співробітниками інтернет-магазину відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).
 • 5.4. При отриманні товару Замовник повинен перевірити в присутності представника кур'єра якість і кількісні характеристики товару (найменування товару, кількість, повноту, термін придатності).
 • 5.5. Замовник або представник Замовника підтверджує свій підпис у квитанції та/або замовленні на доставку товару, який не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та повноти товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 • 6.1. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
 • 6.2. Повернення товару належної якості можливе при збереженні його зовнішнього вигляду, споживчих властивостей, а також документа, що підтверджує покупку і умови замовлення на цей товар.
 • 6.3. Повернення товару у випадках, передбачених законодавством і цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».
 • 6.4. Якщо Покупець відмовляється від товарів належної якості, Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості товару, крім вартості доставки товару, який повертається.
 • 6.5. Сума, зазначена в п.6.4, повертається одночасно з поверненням товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених в межах Сервісу www.anotherfood.com.ua і придбаних у Продавця.
 • 7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.
 • 7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
 • 7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

 • ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛЬЦЕВА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
 • п/р UA253052990000026008026218291 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 • код за ДРФО 2913813364,